Magyar Szinkrotron Bizottság


Általános ismertető

A röntgensugárzás széles körű felhasználása az anyagok szerkezetének vizsgálatában és alakításában, ezáltal a fizikai, kémiai és biológiai kutatásban, a műszaki fejlesztésben, továbbá a gyógyszeriparban, az orvosi diagnosztikában és terápiában közismert. Ezért alapvető jelentőségű a röntgensugárzás alkalmazása a természettudományi és műszaki szakemberképzés, vagyis a felsőoktatás területén is. A korszerű röntgensugárzásos vizsgálatok mára elengedhetetlenné vált eszköze a szinkrotron, egy olyan nagyberendezés, amelynek létesítésére csak a hazánknál lélekszám illetve gazdasági mutatók tekintetében sokkal jobb helyzetben lévő országok vállalkozhatnak - gyakran ezen országok is csak nemzetközi összefogás révén.

http://www.esrf.fr/UsersAndScience/Links/Synchrotrons/

A Magyar Szinkrotron Bizottság, amely a Magyar Tudományos Akadémia elnöki bizottsága, információkkal próbálja segíteni a magyar szinkrotron felhasználókat.

A magyar felhasználóknak több lehetőséget is teremtett a bizottság ilyen nagyberendezésen történő mérésekre, oly módon, hogy nemcsak a röntgen fotonok állnak ingyenesen rendelkezésre, de még az odautazás költségeinek nagy részére is támogatást kaphatnak.

Az egyik legfontosabb berendezés a grenoble-i European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), amelyhez Magyarország is társult, bár igen alacsony részaránnyal, ami alapján évente mindössze az összes nyalábidő 0,2 %-át használhatjuk ki.

Ez EU Bizottsága már az 5. keretprogramban lehetőséget biztosított a csatlakozásra váró országok kutatóinak arra, hogy a nemzeti (francia, német, olasz vagy svéd) forrásoknál végzett mérések mobilitási költségeit fedezi. Erre a 6. keretprogramban is lehetőség van. A mobilitási költségek visszatérítését az egyes szinkrotronforrások felhasználói irodáján keresztül lehet igényelni. A támogatható kiutazók száma forrásonként eltérő, általában mérésenként három.

Elnök:

Nagy Dénes Lajos
http://www.kfki.hu/~nagyd/

Elnökhelyettes:

Török Szabina
http://www.kfki.hu/~rkl/sztorok.html

Titkár:

Vankó György

Tagok:

Borbély András

Bóta Attila

Erdélyi Zoltán

Faigel Gyula

Garab Győző

Harmat Veronika

Kövér László

Osán János

Ricz Sándor

Ungár Tamás