Események

Rendezvények


Események


2009. május 7. Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya Fizikai Fődíjjal tünteti ki Ungár Tamást

a kristályos anyagok kristályhibáinak és mikroszerkezetének a röntgen-diffrakciós vonalszélesedés alapján történő jellemzéséért

Ungár Tamás az ELTE Anyagfizikai Tanszékének egyetemi tanára. Eddig publikált mintegy 190 cikkére több mint 2500 független hivatkozást kapott, Hirsch indexe 23. Munkájának aktualitását tükrözi, hogy hivatkozásai 2008-ban mintegy 400-zal nőttek.

Igen nagy nemzetközi érdeklődést kiváltó eredményeket ért el a fémek, ötvözetek és általában kristályos anyagok kristályhibáinak és mikroszerkezetének a röntgen-diffrakciós vonalszélesedés alapján történő jellemzésében. 2007-ben az Egyesült Államokbeli Colorado Springsben megrendezett DXC-2007 konferencián, ami az egyik legrangosabb röntgen-diffrakciós anyagvizsgálattal foglalkozó nemzetközi esemény, adták át neki a Hanawalt-díjat. Ezt a kitüntetést háromévenként adják a röntgen.pordiffrakció módszerrel kapcsolatban az utolsó öt éven belül publikált kiemelkedően jelentős új eredményért. Az indoklás szerint Ungár Tamás a díjat az anizotróp röntgen vonalszélesedés diszlokáció kontrasztfaktorokkal történő értelmezése terén kifejtett úttörő munkájáért kapta. 2008-ban Humboldt-díjat kapott.

1989 és 1992 között 2 évig volt vendégprofesszor a Zürich-i ETH műszaki egyetemen valamint 2006 és 2007 között "Mercator" professzor a Freiberg-i műszaki egyetemen.

Tudományos közéleti tevékenysége is jelentős: Meghatározó szerepe volt az ELFT Diffrakciós Szakcsoport munkájában, melynek 1994 és 2004 között elnöke is volt.

Kiterjedt nemzetközi együttműködését illusztrálja, hogy külföldi társszerzőinek a száma meghaladja a százötvenet. Számos szakmai könyvfejezet szerzője.

Közel 100 meghívott előadást tartott nemzetközi konferenciákon. Több Magyarországon rendezett nemzetközi konferencia főszervezője volt.

Számos korábbi doktorandusza ma már vezető tudományos poziciót tölt be: ilyenek például:

 1. Groma István egyetemi tanár
 2. Horst Biermann, a Freiberg-i műszaki egyetem tanszékvezető egyetemi tanára
 3. Borbély András az ELTE Anyagfizikai Tanszék docense és a MPI für Eisenforschung Düsseldorf kutatóintézet csoportvezetője

Jelenleg 4 doktori értekezés készül Ungár Tamás témavezetésével.

További események Rendezvények

2008. augusztus 23. Aláírták a Centralsync konzorcium és az ESRF megállapodását

Augusztus 14-én Grenoble-ban aláírásra került a Centralsync konzorcium és a European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) megállapodása, amely - egyelőre öt évig - teljes jogú hozzáférést biztosít magyar kutatók számára az ESRF nyalábjaihoz. A konzorcium tagjai a Cseh Tudományos Akadémia Fizikai Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem. A konzorcium 1,05 %-os kiegészítő hozzájárulást fizet az ESRF költségvetéséhez, amiből a magyar hozzájárulás 0,25 %. A magyar hozzájárulás felét - egyelőre az első két évben - a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal biztosítja.

A megállapodást magyar részről Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára írta alá.

Az eseményről további információk találhatók a

http://www.esrf.eu/news/general/centralsync/

lapon.

Az ESRF nyalábidejére legközelebb 2009. szept. 1-i határidővel lehet pályázatokat benyújtani:

http://www.esrf.eu/UsersAndScience/UserGuide/Applying/

További események Rendezvények

2008. június 2. Megalakult a Centralsync konzorcium

A mai napon igen jelentős állomásához érkezett a magyar szinkrotronsugárzási kutatóközösség és az ESRF kapcsolata: néhány órával ezelőtt Prágában az utolsó aláírás is rákerült a Centralsync konzorcium alapító okiratára. A konzorcium, amely Csehország, Magyarország és Szlovákia szinkrotronos kutatóit képviseli, a grenoble-i European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) "Scientific Associate" kategóriájú tagja lesz. Ez a státus ugyan továbbra sem jelenti az ESRF tulajdonjogából való részesedést, de egyrészt kölcsönösen hosszú távú garanciát jelent az ESRF-hez tudományos felhasználóként való teljes jogú hozzáféréshez, másrészt megfigyelői státust biztosít a konzorcium számára az ESRF Tanácsban és az ESRF néhány további bizottságában.

A teljes jogú, tulajdonosi státushoz a hozzájárulás mértékének el kell érnie az ESRF költségvetésének 4 %-át, a "Scientific Associate" státushoz pedig annak 1 %-át. Az ESRF-nek jelenleg nyolc tulajdonosa van (Franciaország 27,5 %-kal, Németország 25,5 %-kal, Olaszország 15 %-kal, az Egyesült Királyság 14 %-kal, Spanyolország 4 %-kal, Svájc 4 %-kal, a Benesync konzorcium, azaz Belgium és Hollandia összesen 6 %-kal, valamint a Nordsync konzorcium, azaz Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország összesen 4 %-kal). Négy további ország (Ausztria, Izrael, Lengyelország és Portugália) "Scientific Associate"; ezek az országok a tulajdonosi 100 %-on felül egyenként 1-1 %-ot fizetnek. Két további országnak, Csehországnak és Magyarországnak volt már 2000 óta folyamatosan meghosszabbított eseti megállapodása az ESRF használatáról; a fokozatosan növekvő cseh hozzájárulás az utóbbi években 0,47 %, a magyar hozzájárulás mindvégig 0,20 % volt; ez utóbbit hosszabb ideje teljes egészében a Magyar Tudományos Akadémia fizette. A magyar kutatók az utolsó két évben az ESRF nyalábidejének már több, mint 0,30 %-át vették igénybe.

A Centralsync konzorcium szervezése 1997 őszén kezdődött az Európai Fizikai Társulat támogatásával, és számos vargabetű után ma ért célba. A konzorcium létrehozásában a Magyar Szinkrotron Bizottság meghatározó szerepet játszott. A konzorcium megalakulása stabilizálni fogja az ESRF használatát Közép-Európában.

A konzorcium alapító tagjai:

 • a Cseh Tudományos Akadémia Fizikai Intézete,
 • a Magyar Tudományos Akadémia,
 • a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem.
 • A konzorcium alapító tagjai a következő három évre az alábbi hozzájárulásokat vállalták:

 • Csehország: 0,55 %
 • Magyarország: 0,25 %
 • Szlovákia: 0,25 %
 • A magyar hozzájárulás 50 %-ának fedezetét az első két évben a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) biztosítja.

  A konzorcium alapító okiratát magyar részről Németh Tamás, az MTA főtitkára írta alá.

  A konzorcium a mai napon levélben fordult az ESRF főigazgatójához, amelyben kéri, hogy a Centralsync "Scientific Associate"-ként csatlakozhassék az ESRF-hez. A kérelem az ESRF Tanács június 16/17-i ülése elé kerül; az ESRF-Centralsync megállapodás aláírására pedig az ESRF Tanács várható pozitív döntését követő néhány héten belül, július 1-i hatállyal kerül sor.

  A magyar kutatói közösség számára a Centralsync konzorcium megalakulása és a magyar hozzájárulás mértékének 25 %-os bővülése azt jelenti, hogy hosszú távon számíthat e kivételes, és az ESRF Upgrade program keretében jelentős további fejlesztés előtt álló létesítmény használatára, számíthat annak nyalábidejéből való fokozott részesedésre, és természetesen továbbra is megilletik mindazok a jogok (pl. az ESRF mobilitási költségvisszatérítése), amelyek a tagországok kutatóit megilletik.

  Az ESRF nyalábidejére legközelebb előreláthatólag 2008. szept. 1-i határidővel lehet pályázatokat benyújtani.

  További események Rendezvények

  Rendezvények


  CENTRALSYNC szinkrotronos iskola

  Magyarország a cseh-magyar-szlovák CENTRALSYNC konzorcium tagjaként vesz részt a grenoble-i ESRF, a legnagyobb európai szinkrotronsugár-forrás használatában. A konzorcium egyik további célja, hogy - elsősorban egyetemi hallgatók, doktoranduszok és fiatal szakemberek számára - iskolák keretében tartson évenkénti továbbképzést a szinkrotronsugár-források és a röntgen-szabadelektronlézerek különféle alkalmazásairól.

  Az idei CENTRALSYNC-iskola 2012. szeptember 24. és 26. között Mátrafüreden, az MTA üdülőjében kerül megrendezésre; a rendezvény egyben a Magyar Szinkrotronbizottság ez évi iskoláját is kiváltja. Az iskola keretében egy teljes napot a módszer földtudományi alkalmazásainak szentelünk. Az iskola előadói a szinkrotronsugárzás alkalmazásainak kiemelkedő hazai és külföldi művelői. Az iskola nyelve angol.

  Az iskoláról részletes (és folyamatosan bővülő) információ található a

  http://indico.kfki.hu//event/centralsync2012

  lapon; ugyanitt lehet regisztrálni is. Bár a regisztráció végső határideje szeptember 1., kérjük, hogy részvételi szándékukat mihamarabb jelezzék, mert ezzel egyrészt jelentősen megkönnyítik a szervezők munkáját, másrészt pedig nem teszik ki magukat egy esetleges helyhiányból adódó elutasításnak.

  Az iskola szervezői:

 • CENTRALSYNC konzorcium
 • Magyar Szinkrotronbizottság
 • Magyar Tudományos Akadémia
 • MTA Energiakutató Központ
 • MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
 • ELFT Neutron-Szinkrotron Szakcsoport
 • További rendezvények Események

  Szinkrotronok a földtudomány szolgálatában

  2009. május 12-én, kedden 10 órakor "Szinkrotronok a földtudomány szolgálatában" címmel tudományos ülés kezdődik az MTA Székház Nagytermében.

  Az ülés részletes programja itt olvasható

  További rendezvények Események

  CESLAB Workshop

  A tervezett cseh (illetőleg közép-európai) szinkrotronhoz kapcsolódik.

  The workshop CESLAB: Challenges in Optics and Optoelectronics will take place on 23 April 2009 in frame of SPIE Europe conference in Praha.

  More information: http://spie.org/x25077.xml -> Special Forum and Events -> Technical Events

  További rendezvények Események

  XFEL Users' Meeting

  The Third European XFEL Users' Meeting will be held at DESY Hamburg on January 28-29, 2009.

  The program (see attached poster) comprises:

 • Welcome Session
 • Project Status Reports
 • Workshop Reports
 • Scientific Perspectives Talks
 • - Time-Dependent Phenomena
 • - Soft X-ray FEL Spectroscopy
 • Poster Session
 • We are happy to announce that, due to support by the European Commission, we are able to offer to a limited number of young scientists a financial contribution of up to 600 EUR€, depending on distance, towards travel and living expenses. All current PhD students, as well as scientists who obtained their doctoral degree after 01.01.2007 are eligible. We encourage you to forward this information to science graduate students or recent PhD's who might be interested. Deadline for application is Jan 5, 2009.

  For further details, visit the Users' Meeting web page

  There you will find also additional information including registration.

  We encourage you to spread this information in the community and we very much hope to see you in Hamburg next January. For organisational reasons please consider early registration.

  The organizing committee

 • M. Altarelli
 • A. Cavalleri
 • G. Faigel
 • I. Gembalies
 • H. Graafsma
 • G. Gruebel
 • S. Molodtsov
 • A. Schwarz
 • T. Tschentscher
 • További rendezvények Események

  HERCULES Tanfolyam 2008, Grenoble, Franciaország

  The Hercules Specialised Course (HSC9) on "Scattering and Imaging Studies of Soft Matter Systems using Synchrotron Radiation and Neutrons" will take place at the ESRF/ILL in Grenoble, from 16 to 22 November 2008.

  The deadline for registration is: 20 June 2008.

  Purpose of this Hercules Specialised Course, which is part of the Marie Curie Conferences and Training Courses:

  Neutron and synchrotron radiation methods play a unique role in the study of the properties of complex or soft matter systems as the ranges of length and timescales that can be probed are ideally suited to their relevant molecular morphologies and motions. These systems typically show only partial order on length scales that are much larger than those of a single molecule. Examples include colloids, nanoparticles, polymers and elastomers, fibers, liquid crystals, foams, micellar structures, emulsions and bicontinuous phases.

  The aim of this course is to provide young soft matter scientists with an overview of some relevant scattering and imaging techniques available in synchrotron and neutron facilities, through a combination of technical presentations, scientific conferences and practical courses. The basic principles of techniques using neutrons and synchrotron radiation will be illustrated.

  The attendance will be limited to 20 participants.

  You will find all necessary information on the course and on the registration procedure on the following website:

  http://www.esrf.fr/NewsAndEvents/Conferences/HSC/HSC9/

  If you are not directly concerned by these courses, could you please forward this information to PhD students, Post-Doc scientists or junior scientists who might be interested.

  További rendezvények Események

  A SZINKROTRONSUGÁRZÁS ALKALMAZÁSA AZ ANYAGTUDOMÁNYBAN ÉS A KÉMIAI SZERKEZETKUTATÁSBAN

  A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya és a Fizikai Tudományok Osztálya 2008. május 7-én (szerdán) 11 órakor kezdődően együttes tudományos ülést rendez.
  Az ülés helye: MTA Díszterem (Budapest V., Roosevelt tér 9. I. em.)

  Az ülés programja:

  11:00-13:00

  Levezető elnök:
  Joó Ferenc, az MTA rendes tagja, a Kémiai Tudományok Osztálya elnökhelyettese

  Magyar kutatók nagy röntgenforrásoknál
  Nagy Dénes Lajos, az MTA doktora, a Magyar Szinkrotron Bizottság elnöke

  Az anomális kisszögű röntgenszórás kivételes előnyei a nanorendszerek szerkezetkutatásában
  Bóta Attila PhD

  Fehérjekrisztallográfia
  Harmat Veronika PhD

  Nagyfelbontású röngtenspektroszkópia
  Vankó György PhD

  13:00-14:00 Ebédszünet

  14:00-16:00

  Az ülés elnöke:
  Faigel Gyula, az MTA rendes tagja, a Fizikai Tudományok Osztálya elnökhelyettese

  Funkcionális és strukturális elváltozások a tüdőben metakolin provokáció és allergiás reakció során szenzitizált nyulakban
  Peták Ferenc PhD

  Atomfürtök szerkezetének leképzése röntgen szabadelektron-lézerrel
  Jurek Zoltán PhD

  Felületi és határréteg-szerkezetek tanulmányozása nagy (2-15 keV) energiájú elektronok spektroszkópiájával
  Kövér László PhD

  Nukleáris rezonanciaszórás mágneses vékonyrétegek kutatásában
  Deák László PhD

  További rendezvények Események

  ISSRNS 2008 konferencia

  A Lengyel Szinkrotronsugárzási Társulat 2008. június 15. és 20. között Ameliówkában rendezi meg szokásos két évenkénti konferenciáját, 9th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS 2008) címmel.

  A kivonatok beküldési határideje március 17. A jelentkezési határidő április 30.

  További információk a http://www.synchrotron.org.pl/ISSRNS2008/ lapon találhatók.

  További rendezvények Események

  European XFEL Users' Meeting

  The Second European XFEL Users' Meeting will be held at DESY Hamburg on January 23-24, 2008.

  The program (see attachment) comprises a

  Welcome Session
  E. Weckert, J. Wood

  Project Status Reports
  M. Altarelli, R. Brinkmann, J. Pflueger, T. Tschentscher, A. Schwarz

  Scientific Perspectives Talks
  J. Feldhaus, A. Cavalieri, F. Pfeiffer, S. Johnson, E. Collet, U. Bergmann

  Joint Session with the International Workshop on X-ray Spectroscopy of Magnetic Solids (XRMS 2008)
  H. Duerr, Y. Acremann, G. Meier, A. Kirilyuk

  Bursaries availabe: Thanks to the support by the European Commission, we are able to offer a financial contribution of up to 400 EUR towards travel and living expenses to a limited number of young scientists. For further details, please see attached poster, or visit the Users' Meeting web page, where you will find also additional information including registration.

  We encourage you to spread this information in the community and we very much hope to see you in Hamburg next January. For organisational reasons please consider early registration since the XFEL Users' Meeting is directly followed by the HASYLAB Users' Meeting (Jan. 25).

  The organizing committee
  M. Altarelli
  I. Gembalies
  H. Graafsma
  G. Gruebel
  A. Schwarz
  T. Tschentscher

  További rendezvények Események

  XFEL Workshop

  a Magyar Szinkrotron Bizottság és az NKTH

  2006. december 19-én 9:30-tól kb. 16:00 óráig

  XFEL Workshop on Possible In-Kind Contributions from Hungary

  címmel rendezvényt szervezett

  az NKTH konferenciahelyiségében
  (Budapest, 1117 Neumann János u. 1/c)

  Program és letölthető előadások

  További rendezvények Események

  HERCULES Iskola 2007, Grenoble, Franciaország

  Higher European Research Course for Users of Large Experimental Systems - HERCULES 2007, Grenoble, 25 February - 31 March 2007

  Including a week programme in Paris
  Either at SOLEIL, Saint-Aubin (Synchrotron radiation)
  Or at LLB, Saclay (Laboratoire Léon Brillouin, neutron):
  18-25 March

  Session A: "Neutron and synchrotron radiation for physics and chemistry of condensed matter"
  Session B: "Neutron and synchrotron radiation for bio molecular structure and dynamics"

  További információ és jelentkezés: http://www.grenoble.cnrs.fr/hercules/
  Jelentkezési határidő: 2006. október 20.

  További rendezvények Események

  A szinkrotronsugárzás alkalmazásai a kémiában és a környezettudományban

  (szinkrotronos iskola a KFKI csillebérci telephelyén, Budapest, 2005. november 17-18.)
  A Magyar Szinkrotron Bizottság 2005. november 17-én és 18-án egy szinkrotronos iskolát szervez, amelynek témája a szinkrotronsugárzás alkalmazásai a kémiában és a környezettudományban. Az iskola társszervezői az Európai Röntgenspektroszkópusok és Analitikusok Köre (EXSA) Egyesület, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Neutron-Szinkrotron Szakcsoportja és az Osztrák Fizikai Társulat Neutron-Szinkrotron Szakcsoportja. A rendezvény a KFKI csillebérci telephelyén (1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33), a 19. épület tanácstermében lesz.

  Bővebb információ és program

  Az érdeklődők az exsa@sunserv.kfki.hu e-mail címen jelentkezhetnek. Az iskolán a részvétel ingyenes, de csak előzetes jelentkezés alapján lehetséges.

  További rendezvények Események

  ESRF iskola új felhasználók számára

  The 3rd New Users' School, will be organized at the ESRF, February 6-9, 2006, in parallel to the Users' Meeting.
  This School is dedicated to scientists who have not previously done experiments at the ESRF.

  The webpage can be visited at the following link, which will be regularly updated:
  http://www.esrf.fr/NewsAndEvents/Conferences/NewUsersWS/

  További rendezvények Események